Na temelju ovlaštenja u okviru djelatnosti zaštite na radu obavljamo:

 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i izdavanje isprava o obavljenim ispitivanjima
 • ispitivanje niskonaponske električne instalacije prema metodi HRN HD 60364-6:2016 (točke 6.4.2.3. do 6.4.3.11.) *
 • ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevine prema metodi HRN HD 623053:2013 (točke E.7.2.3. do E.7.2.4.) *
 • ispitivanje ventilacijskih sustava prema metodi HRN EN 12599:2013 (točke 4, 5, 6.1-6.3, 6.4.2, 8, 9)
 • ispitivanja u radnom okolišu (mikroklima, buka i vibracije, koncentracije opasnih tvari, osvijetljenost radnog prostora) i izdavanja isprava o obavljenim ispitivanjima
 • ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila u području od 0 do 100 bara *
 • mjerenje i utvrđivanje izloženosti buci u radnoj okolini u području od 20 do 140 dBA i od  16 do 20000 Hz po metodi HRN ISO 9612:2000
 • mjerenje omskih otpora u području od 0 do 19,99 Ω prema metodi  HRN EN 61554-4:2008
 • izrada procjene opasnosti i općih akata iz područja zaštite na radu
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način te pojedina stručna osposobljavanja
 • osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika
 • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • organiziranje stručnog osposobljavanja radnika u suradnji s ovlaštenim tvrtkama
 • vođenje poslova zaštite na radu za male poslodavce
 • provođenje internog nadzora

*područje akreditacije
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda