Popis rješenja - ovlaštenja poduzeća "Međimurje ZAING" d.o.o.
 1. Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu  Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klase: UP/I-115-01/15-01/04, Ur.broj: 425-02/2-15-2 od 29.04.2015
 2. Rješenje za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom  Ministarstva unutarnjih poslova pod brojem: 511-01-91-UP/i-7755/2-94.SN
 3. Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara i sustava za detekciju zapaljivih plinova i para  Ministarstva unutarnjih poslova pod brojem: 511-01-90-UP/I-19801/9-1995. ZK/ZH
 4. Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, klase: UP/I-540-01/16-03/15 Ur.broj: 534-07-1-1-1/2-16-04 od 20.08.2016.
 5. Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klase: UP/I-351-02/15-08/73, Ur.broj: 517-06-2-2-2-152 od 08.09.2015
 6. Rješenje za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klase: UP/I-351-02/19-33/01, Ur.broj: 517-04-2-19-2 od 29.03.2019.
 7. Uvjerenje  za obavljanje poslova provjere i ispitivanja plinskih instalacija Hrvatske stručne udruge za plin - HSUP broj: A-IV-11-0009, od 14.06.2011. godine
 8. Ovlaštenje za ispitivanje plinskih instalacija na distributivnom području Elektrometala d.d. Bjelovar od 16.02.2004. godine pod brojem: 598
 9. Suglasnost za ispitivanje plinskih instalacija na distribucijskom području Komus doo u stečaju Donja Stubica od 13.05.2012. godine pod brojem 1162/09
 10. Potvrda o akreditaciji klase: 383-02/18-30/045, ur.broj: 569-02/1-19-50 Hrvatske akreditacijske agencije od 27.03.2019.
 11. Ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata Pastor-TV proizvođača Pastor-TVA d.d. Rakitje pod brojem: PTVA-0117/15 od 30.09.2015.
 12. Ovlaštenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata Pastor-TVA u pokretnom servisu proizvođača Pastor-TVA d.d. Rakitje, pod brojem: PTVA-0117/15PS  od 30.09.2015.
 13. Ovlaštenje za obavljanje poslova servisiranja odnosno ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata za početno gašenje požara proizvođača MG Rijeka proizvođača MGS Grupa d.o.o. Kraljevica, pod brojem: MG VA 99/16 od 212.05.2017.
 14. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata GLORIA uvoznika poduzeća Ziegler d.o.o. Zagreb, pod brojem: ZI/GLO-11/0120 od 21.11.2015.
 15. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata Vatromax uvoznika poduzeća Vatromax K.M.B. d.o.o. Kastav, pod brojem: SVA VM 03-07/18 i SVAP VM 03-07/18 od 30.07.2018.
 16. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata ANAF uvoznika poduzeća Pro mimato d.o.o. Zagreb, pod brojem: PROMI-VA-OVL-051/2015 od 13.03.2015.
 17. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata BETA Corporation uvoznika poduzeća Pro mimato d.o.o. Zagreb, pod brojem: PROMI-VA-OVL-052/2015 od 13.03.2015.
 18. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron uvoznika poduzeća Tornado Validus doo Zagreb, pod brojem TORNADO-OVL-048-2017 od 29.09.2017.
 19. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron uvoznika poduzeća Koting doo Zagreb, pod brojem: OVL_12-2018 od 15.03.2018.
 20. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata IV-ER - KVC uvoznika poduzeća Iv-er - KVC doo Karlovac, pod brojem: 2018 od 18.05.2018.
 21. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata parata KZWM Ogniochron uvoznika poduzeća TDS doo Varaždin, pod brojem: 208/2018 od 19.07.2018.
 22. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata ZOP-tehnološke usluge proizvođača ZOP-tehnološke usluge doo Zagreb, pod brojem: ZJ-VA-20-14/137-01/19 od 10.05.2019.
 23. Ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata u pokretnom servisu ZOP-tehnološke usluge proizvođača ZOP-tehnološke usLuge doo Zagreb, pod brojem: ZJ-VA-20-14/137-02/19 od 10.05.2019.

za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda