Lokacija

    * Iz pravca Varaždina: na rotoru na izlazu iz Nedelišća izlazite na prvom izlazu. Vozite po južnoj zaobilaznici Čakovca do prvih semafora, skrenete lijevo, pa na slijedećem raskršću desno - sada se nalazite u Zagrebačkoj ulici - vozite se do kućnog broja 77 - nakon Trgovačkog centra Mercator s desne strane
    * Iz pravca Preloga (auto cesta Zagreb - Goričan): na ulazu u Čakovec na rotoru vozite samo ravno po južnoj zaobilaznici Čakovca, na 2. rotoru (Crodux s lijeve strane) vozite samo ravno, na slijedećem raskršću sa semaforima skrećete desno, pa na slijedećem raskršću opet desno - sada se nalazite u Zagrebačkoj ulici - vozite se do kućnog broja 77 - nakon Trgovačkog centra Mercator s desne strane.


Prikaz veće karte
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda