08.08.2011
Potvrda o akreditaciji
Dana 08.08.2011. primljena je nova Potvrda o akreditaciji koja obuhvaća prošireno područje akreditiranih metoda i to akustička mjerenja i ispitivanje sigurnosnih ventila.
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda