25.08.2011
Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke
25.08.2011. primljeno je novo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustilčka mjerenja (mjerenje razine buke i zvučne izolacije) sa rokom važenja 5 godina.
Datoteke uz članak:
Rješenje-buka
775.92 kB
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda