03.10.2011
Servis vatrogasnih aparata
Od 01.10.2011. ovlaštenje za servisiranje vatrogasnih aparata izdaju proizvođači odnosno uvoznici, pa je tako Međimurje ZAING doo ovlašten od slijedećih proizvođača odnosno uvoznika:
- Pastor-TVA d.d. Rakitje
- Pastor inženjering d.d. Rakitje
- MG Rijeka d.o.o. rijeka
- ZIS d.o.o. Zagreb
- Ziegler d.o.o. Zagreb za aparate Gloria (u potupku)
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda