31.07.2012
Prilog potvrdi o akreditaciji
​Dana 31.07.2012. primljen je novi Prilog potvrde o akreditaciji dopunjen sa novim metodama HRN EN 10849:2008 i HRN EN 12619:2006.
Datoteke uz članak:
Potvrda o akreditaciji
1.95 MB
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda