15.05.2018
Potvrda o akreditaciji_2018
Potvrda o akreditaciji 15.05.2018.​
Datoteke uz članak:

537.07 kB
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda