01.03.2020
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2

Korisnik: MEĐIMURJE ZAING d.o.o.

Naziv projekta: „Ulaganje u unapređenje informacijsko- komunikacijskih tehnologija s ciljem poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja“

Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća razvoj aplikativnog rješenja (softvera) kojim će se kroz IKT alate obuhvatiti i centralizirati poslovni procesi, a koji su trenutno tehnološki zastarjeli, neadekvatni i

ne udovoljavaju potrebe optimalizacije poslovanja.  Razvojem softverskog rješenja sa pratećom hardverskom opremom omogućiti će se razvoj poslovnih procesa i unaprjeđenje poslovanja prijavitelja te pružiti mogućnosti zadovoljenja zahtjeva i potreba kupaca te pridobivanje novih tržišta. Konačan cilj je optimizirati i unaprijediti poslovne procese te podići kvalitetu u gotovo svim segmentima poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati: Cilj projekta je uspostaviti sustav koji će odgovarajućom i pravovremenom pripremom i planiranjem eliminirati ili minimizirati sve trenutačno negativne

strane postojećeg informacijskog sustava. Rezultat projekta je povećanje učinkovitosti poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 445.000,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 227.840,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. 03. 2020. – 01. 09. 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Dragan Jambrović; info@zaing.hr

Korisni linkovi: www.strukturnifondovi.hr

za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda